Košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

1. Informace o eSuba
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti eSuba, s.r.o., IČO: 284 88 431, se sídlem Praha, Plzeňská 103/215a, PSČ 155 00 (dále jen „eSuba“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.esubawear.eu (dále jen „webové stránky“), zejména zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
1.2. eSuba působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpravcováváme?
2.1. Na eSuba zpracováváme osobní údaje o zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům a propagaci eSuba formou obchodních sdělení využívá eSuba především e mailovou adresu. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů eSuba v podobě omezeného přímého marketingu. eSuba tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

4. Zrušení zasílání obchodních sdělení
4.1. Zákazníci eSuba mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5. Kdo má přístup k údajům?
5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány eSuba a jejími pracovníky.

5.2. eSuba dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které eSuba využívá, patří přepravní společnosti Česká pošta, s.p. a PPL s.r.o., dále Google LLC (online marketing), SmartSelling, a.s.(online marketing), Esces, s.r.o. (logistika) a eSuba Pro s r.o. (online marketing).

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1. eSuba zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté eSuba požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává eSuba po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí eSuba pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na eSuba vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:
• Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
• Právo své osobní údaje opravit či doplnit
• Právo požadovat omezení zpracování
• Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
• Právo požadovat přenesení údajů
• Právo na přístup k osobním údajům
• Právo být informován o porušení bezpečnosti
• Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností eSuba na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost
8.1. eSuba dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na eSuba e-mailem na adresu info@esubawear.cz
.

10. Účinnost
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.
.